Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcastbogen - Sig Noget Bedre!

Dec 7, 2019

Dorte Palle taler på Podcast Festival 2019. Emnet er "kommercialisering". Hvordan kan man få penge i kassen som selvstændig podcaster? Hvad er forskellen på sponsorat og samarbejde? Dorte og andre eksperter kommer med gode bud på svar på disse og mange andre spørgsmål.

Køb Podcastbogen

Gæster på scenen -...